qy88千赢国际登录

猪千赢网猪价国际qy9vip信息特色养殖养鸡赚钱水产养殖化肥信息粮食千赢 鸡蛋千赢肉鸡千赢化肥千赢鹅苗千赢仔猪千赢玉米千赢豆粕千赢

2020年6月20日河北省面粉千赢国际

http://www.velcover.com 猪千赢网 2020-06-20 10:34 左左 网友评论 |

2020-06-20 黑小麦面粉 河北秦皇岛市昌黎县 5.3元/斤                                                                      

2020-06-20 石磨面粉 河北石家庄市正定县 6元/斤                                                                 

2020-06-20 小麦粉 河北衡水市桃城区 6元/斤                                               

2020-06-20 饺子粉 河北衡水市武强县 1.58元/斤                                                              

2020-06-20 天然面粉 河北石家庄市正定县 3.5元/斤                                                                

2020-06-20 荞麦面粉 河北张家口市桥西区 5.6元/斤                                                                  

2020-06-20 面筋粉 河北衡水市武强县 3.14元/斤                                                                

2020-06-20 大麦粉 河北石家庄市正定县 6元/斤                                                       

2020-06-20 馒头粉 河北衡水市武强县 3.12元/斤                                                                 

2020-06-20 麦芯粉 河北衡水市武强县 2.75元/斤                                                                

2020-06-20 雪花粉 河北衡水市武强县 2.1元/斤                                                              

2020-06-20 莜麦面粉 河北张家口市蔚县 2.7元/斤                                                                  

2020-06-20 全麦粉 河北石家庄市正定县 2.4元/斤                                                                   

2020-06-20 黑小麦面粉 河北邯郸市馆陶县 24.67元/袋                                   

2020-06-20 超级特精粉 河北石家庄市高邑县 1.56元/斤

 

分享到:
新万博体育app乐天堂fun88国际信誉乐天堂fun88国际信誉